Mikroerőművek

Mikroerőművek - CHP és CCHP rendszerek

A mikroerőművek kapcsolt  energia- előállító és hasznosító  rendszerek, melyek működését egy  primőr energiahordozó  biztosítja, ami lehet földgáz, biogáz, LPG, depónia gáz, gázolaj, stb. Ezt a primőr energiát alakítják át a mikro erőművek mozgási-, elektromos- és hő- (fűtési és hűtési)  energiává.  Annak függvényében,  hogy  hányféle kapcsolt   energiát  állít  elő a primőr  energiából a rendszer, a mikro erőműveket az alábbi két kategóriában sorolhatók:

CHP, kogenerációs rendszerek  három  különböző   energiaformát  állítanak  elő egymással kapcsolható, esetenként szimultán: mozgási energiát, elektromos energiát és hőenergiát  fűtéshez (gőzt, illetve meleg vizet). Egy ilyen rendszert a primőrenegi- ával működő  belső égésű motor, az általa meghajtott áramfejlesztő és a motor által termelt hőt hasznosító (gőz, illetve meleg vizet előállításához) egységek alkotják.

CCHP, trigenerációs  rendszerek  négy  különböző   energiaformát  állítanak  elő egymással kapcsolható, esetenként szimultán: mozgási energiát, elektromos energiát, hőenergiát  fűtéshez  (gőzt, ill. meleg  vizet) és  hőenergiát  hűtéshez  (hideg  vizet). Ez úgy  valósítható meg, hogy a CHP rendszert egy  adszorpciós-, vagy egy abszorp- ciós hűtőberendezéssel kerül  kiegészítésre,  ami a kogenerációs  rendszer által előál- lított meleg víz által termelt hő egy részét hidegvíz előállítására használja.

A mikro erőművek olyan intelligens   vezérléssel vannak ellátva, hogy képesek sziget és hálózati üzemmódban is működni, teljesen automatikusan. Energetikai rendszerbe történő integrációjukat  megkönnyíti, hogy telefon és internetes vonalon keresztülis képesek  kommunikálni a teherelosztóval, így távvezérlés  útján is indíthatók, illetve be lehet  avatkozni a működésükbe. Vezérlésük képes több,  különböző  helyre  tel- epített   mikro  erőmű  teljesítményének összehangolására a  felmerült   igényekne megfelelően.  

Image: